Elbow Macaroni Pasta

NET WT 32 OZ (2 LB) 907g ( )

UPC : 36800128118